Ochrana osobních údajů; cookies

 

Pravidla pro ochranu soukromí v Ourlounge a soubory cookie


Zásady ochrany osobních údajů v ourlounge společnosti McDonald's 

Společnost McDonald's ČR spol. s r.o., označovaná dále v těchto pravidlech jako „my“, „nám“, nebo „naše“, předkládá všem svým zaměstnancům informace o zásadách ochrany osobních údajů online. Rádi bychom Vás ujistili, že k ochraně soukromí návštěvníků těchto stránek vyvíjíme maximální úsilí.

Typy informací, které shromažďujeme a způsob jejich využití
Shromažďujeme a zpracováváme pouze osobní údaje, jako je jméno a příjmení, adresa bydliště a e-mailová adresa, které nám poskytnete. Kromě toho můžeme také ukládat data narození a telefonní čísla mobilních telefonů, pokud nám tyto údaje dobrovolně poskytnete. Tyto vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zefektivnění organizace pracovních záležitostí (jako je plánování směn, tréninků atd.)

Sdílení osobních údajů
Tyto osobní údaje můžeme sdílet v rámci rodiny McDonald‘s. Tímto výrazem rozumíme společnost McDonald's Corporation a všechny její dceřiné společnosti, jejich jednotlivé franšízanty a některé další vybrané společnosti.

Těmito vybranými společnostmi mohou být naši partneři, kteří poskytují ceny v rámci našich promo akcí a nabídek, nebo agentury a dodavatelé, kteří nám pomáhají účinněji plnit objednávky, spravovat a provádět promo akce a nabídky, poskytovat technickou pomoc a podporu a vykonávat další činnosti podporující naše marketingové aktivity.

Všechny tyto vybrané společnosti mohou mít přístup k osobním údajům, je-li to zapotřebí k výkonu výše uvedených činností. Tyto informace však smí na základě našeho povolení zpracovávat pouze pro výkon uvedených činností na základě vámi uděleného výslovného souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů, a nikoli pro další účely.

Osobní informace budeme přenášet mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“) pouze do třetích zemí, u kterých zákaz omezování volného pohybu osobních údajů vyplývá z mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas, a kterou je Česká republika vázána, nebo při předávání osobních údajů na základě rozhodnutí orgánu Evropské unie.

V každém případě bude jakékoliv použití vašich osobních údajů ze strany rodiny McDonald’s, které bude provedeno na základě našeho podnětu, vždy v souladu s těmito zásadami.

Příležitostně vám s vaším souhlasem a v závislosti na účelu a kontextu, v jakém jste souhlas poskytli, zašleme marketingové informace a zprávy o novinkách, například zprávy týkající se nabídky nových produktů, věrnostních programů a klubů, slevových kupónů a dalších propagačních informací a nabídek. Může sem patřit zaslání marketingových informací o výrobcích či službách našich propagačních partnerů nebo jménem těchto partnerů.

V každém případě vám však, pokud se zasíláním takových informací nebudete souhlasit, nebo svůj souhlas odvoláte, žádné takové zprávy zasílat nebudeme nebo je zasílat přestaneme. Také si vyhrazujeme právo používat nebo zveřejňovat informace vyžadované právními předpisy za účelem integrity stránek, potřebné ke splnění vašich požadavků, nebo vyžádané příslušnými orgány při prosazování práva nebo vyšetřování. S výjimkou výše uvedeného nebudeme osobní údaje, které od vás získáme v souvislosti s aktivitami našich webových stránek, prodávat, převádět nebo zveřejňovat třetím stranám mimo rodinu společností McDonald's.

Upozorňujeme, že pokud se pro změnu my staneme propagačním partnerem nezávislé společnosti, nebudeme od vás vyžadovat žádné osobní informace, ale budeme na našich stránkách poskytovat další obsah a odkazy na webové stránky jiných společností, které můžete navštívit v rámci propagačních aktivit, nabídek nebo jiných aktivit společnosti. V takových případech budou místo našich zásad platit zásady ochrany osobních údajů takové společnosti.

Zároveň vyvineme veškeré úsilí, abychom spolupracovali pouze s renomovanými společnostmi, které mají podobně vysoké ohledy na vaše soukromí. Sami byste se však měli ujistit při navštěvování internetových stránek jiných subjektů, na které odkazujeme, jaké zásady ochrany osobních údajů u těchto společností platí, protože my neneseme odpovědnost za ochranu osobních údajů a postupy jiných společnosti, jímž své osobní údaje sdělíte a to včetně všech ostatních členů rodiny společností McDonald's.

Přístup
Máte právo na přístup ke svým osobním informacím, které nám poskytnete on-line. Pokud budete chtít kdykoli opravit své osobní údaje, nebo pokud budete chtít změnit své předvolby týkající se zasílání zpráv od nás nebo dalších členů rodiny společností McDonald's, můžete je změnit po přihlášení kliknutím na vaše jméno.

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že některé z osob, které jsou vaše osobní údaje zpřístupněny, provádí zpracování v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení a požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, nebo likvidaci osobních údajů.

Soubory cookie
Pro pohodlné využití stránek používá ourlounge soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více nebo přejete-li si změnit svá nastavení, přečtěte si prosím naše pravidla týkající se používání souborů cookie uvedená níže, kde je podrobněji vysvětleno, jak jsou soubory cookie používány.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů
Podle potřeby může být nezbytné změnit tyto zásady ochrany soukromí. Proto vám doporučujeme je pravidelně kontrolovat. Ujišťujeme vás však, že žádné změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudeme měnit způsoby nakládání s dříve získanými informacemi.

Jak nás kontaktovat
Pokud máte nějaké dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů a soukromí na internetu, kontaktujte nás na adrese:
McDonald's ČR spol. s r.o.
Řevnická 170/4
Praha 5
155 21

 

Poslední aktualizace 23. 4. 2018
 

Pravidla používání souborů cookie

Tato pravidla pomohou vysvětlit, kdy a proč vám mohou být zaslány soubory cookie při prohlížení stránek ourlounge, vlastněných a provozovaných společností McDonald's ČR spol. s r.o. (dále v těchto pravidlech označované jako „my“, „nám“ nebo „naše“) a jak můžete tyto soubory zablokovat a/nebo smazat.

Co jsou cookies a jak fungují?
„Cookies“ jsou malé textové soubory, které webové servery zasílají prohlížeči, který je uloží na pevný disk uživatele, nebo na jiné zařízení sloužící k prohlížení webových stránek. Tyto soubory obsahují záznamy o uživateli a umožňují webovým stránkám ukládání důležitých informací, díky kterým bude prohlížení webových stránek pohodlnější. Soubor cookie bude obvykle obsahovat název domény, ze které pochází, „životnost“ tohoto souboru a náhodně vygenerované jedinečné číslo nebo jinou hodnotu. Jako většina internetových stránek používáme různé druhy cookies k různým cílem za účelem vylepšení vaší uživatelské zkušenosti.

V závislosti na účelu používáme cookie relací, což jsou dočasné cookie soubory ukládané do vašeho prohlížeče jen na dobu, po kterou zůstáváte na našich stránkách, a trvalé cookie, které zůstávají mezi soubory vašeho prohlížeče mnohem déle (délka jejich existence závisí na nastavené „životnosti“ takového cookie souboru).

Jaké jsou kategorie souborů cookie?
Soubory cookie mohou být rozděleny do těchto kategorií:

1) Nezbytně nutné soubory cookie
„Nezbytně nutné soubory cookie“ umožňují pohyb po webových stránkách a umožňují používat funkce, o které jste výslovně požádali, jako je například Nutriční kalkulačka. Bez těchto souborů cookie by tyto funkce nemohly fungovat.

Nezbytně nutné soubory cookie jsou soubory relací a jsou odstraněny po skončení relace prohlížeče.

Povolení těchto souborů cookie je podmínkou používání webových stránek. Pokud tyto soubory zakážete, nemůžeme zaručit, že webové stránky budou správně fungovat.

2) Cookie výkonu
„Cookie výkonu“ shromažďují informace o způsobu, jakým naše webové stránky používáte, například o tom, které stránky jste navštívili a zda při tom došlo k chybám. Tyto soubory cookie neshromažďují žádné informace, podle kterých by vás bylo možné identifikovat – všechny informace jsou anonymní a pomáhají nám vylepšovat funkce našich stránek, porozumět tomu, co naše uživatele zajímá, a měřit míru efektivity naší reklamy. Umožňují nám také sledovat celkový počet návštěvníků našich stránek. Většina cookie výkonu jsou soubory relací a jsou odstraněny po skončení relace prohlížeče.

V některých případech pro nás mohou některé z těchto souborů cookie spravovat třetí strany, avšak těmto třetím stranám neumožňujeme využití těchto souborů cookie pro jiné účely, než které jsou uvedeny výše. Některé z těchto souborů cookie třetích stran nejsou založené na relaci a mají různou dobu „životnosti“.

Pro záznam návštěv konkrétních stránek na našem webu využíváme sledovací soubory cookie „na dvě kliknutí“. Tyto cookie soubory sledují, která reklama vás na konkrétní stránku přivedla. Kliknutím na následující odkaz zablokujete přijímání souborů cookie:


http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html

Pokud soubory cookie zablokujete, nemůžeme využít informace o vaší návštěvě našich webových stránek pro jejich budoucí vylepšení.

3) Funkční cookie
„Funkční cookie“ se používají k poskytování služeb nebo pro ukládání vašeho nastavení. Sem může patřit vaše uživatelské jméno, pokud jste vybrali volbu „zapamatovat“ při přihlašování na stránky. Tyto soubory cookie vám pomáhají přizpůsobit si webové prostředí McDonald‘s podle vašich požadavků. Pomáhají vám také spravovat některé vaše další aktivity, například online cenové nabídky. V těchto případech můžeme vaše osobní informace přidružit k souboru cookie.

Funkční cookie jsou ze své podstaty trvalé soubory, které se ukládají do vašeho počítače a jsou využity při vašem návratu na naše stránky.

Některé z těchto souborů cookie pro nás spravují třetí strany – v takových případech však těmto třetím stranám nepovolujeme využití těchto souborů cookie pro jiné účely, než které jsou uvedeny výše.

Pokud zakážete soubory cookie, včetně funkčních cookie, může dojít k tomu, že vám některé služby nebudeme moci nabídnout.

4) Cílené cookie
Cílené cookie shromažďují o uživatelích nejvíce. Tyto soubory cookie se používají k doručování cílené reklamy přizpůsobené vám a vašim zájmům.
Cílené cookie nebudeme používat bez vašeho výslovného souhlasu, na který se obvykle ptáme při registraci nebo přihlášení k určité službě.

Jak mohu zakázat a/nebo smazat soubory cookie?
Pomocí příslušné volby v prohlížeči můžete nastavit, že si nepřejete přijímat soubory cookie, nebo pokud budete chtít, můžete prohlížeč nastavit tak, aby vás na přijetí každého souboru cookie upozornil. Všechny soubory cookie můžete snadno odstranit, pokud je vymažete ze složky „soubory cookie“ svého prohlížeče.

Chcete-li odstranit soubory cookie v aplikaci Internet Explorer 8, postupujte takto:

Kliknutím spusťte aplikaci Internet Explorer.
Klikněte na volbu Nástroje a poté na Možnosti Internetu.
Na kartě Obecné pod Historií prohlížení klikněte na tlačítko Odstranit.
Zaškrtněte políčko Soubory cookie a pak klikněte na příkaz Smazat (pokud již není tato volba zaškrtnuta). Zrušte zaškrtnutí nebo zaškrtněte políčka pro všechny možnosti, které chcete smazat.

Pokud nezměníte zaškrtnutí u žádné z voleb, budou při smazání historie prohlížení odstraněny dočasné soubory, historie prohlížení webových stránek a soubory cookie. Dočasné soubory a soubory cookie uložené pro vaše oblíbené webové stránky zůstanou zachovány.

Pokud nepoužíváte aplikaci Microsoft Windows Explorer, zkuste zadat „cookies“ do vyhledávání v nápovědě vašeho internetového prohlížeče. Tam zjistíte, kde najít složku souborů cookie.

Pokud zakážete všechny soubory cookie, nebudete schopni využít všechny funkce našeho webu a některé webové stránky nemusejí fungovat správně.

Mění se tato pravidla?
Tato pravidla byla naposledy aktualizována v červnu 2015. Podle potřeby může být nezbytné změnit tato pravidla pro soubory cookie. K tomu může dojít z řady důvodů. Například v současné době naše pravidla neumožňují nakupovat zboží online prostřednictvím žádné z našich webových stránek, avšak pokud by se tato firemní politika změnila, budeme chtít využít soubory cookie ke sledování on-line nákupů, jejich zabezpečení a pro pomoc s těmito nákupy. Proto vám doporučujeme naše pravidla ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat.

Zpětná vazba
Pokud máte nějaké dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů a soukromí na internetu, kontaktujte nás na 
ourlounge.help@cz.mcd.com