Prohlášení oddělení lidských zdrojů o ochraně soukromí